MACRON.LT PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

Pagrindinės sąvokos.

1. Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė, 4TEAMS LT, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos  Respublikos įstatymus, įmonės kodas 302583889, registracijos adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva, registruota VĮ Registrų centre kaip juridinis asmuo.

2. Macron.lt – elektroninė parduotuvė, kurią galima rasti interneto adresu www.macron.lt.

3. Pirkėjas/vartotojas/klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi UAB 4TEAMS LT teikiamomis paslaugomis elektroninėje parduotuvėje macron.lt ir savo sutikimu -perduoda asmeninius duomenis kaip vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir t.t.). 

3.1. Pirkėjas gali būti:

a) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

c) juridinis asmuo;

d) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, gyvenamosios vietos adresą ir IP adresą arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

6. Taisyklės – Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje macron.lt  nustatyta tvarka.

7. Pirkėjo paskyra – Pirkėjo registravimosi metu el. parduotuvėje macron.lt gaunamas rezultatas, kurio metu sukuriami pirkėjo asmeniniai duomenys ir užsakymų istorija.

8. Privatumo politika – Pardavėjo el. parduotuvėje macron.lt patvirtintas ir egistuojantis oficialus tekstas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, laikymo ir tvarkymo taisyklės.

Bendrosios nuostatos

9. Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB „4TEAMS LT“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes iš el. parduotuvės Macron, esančios adresu www.macron.lt

10. Pirkėjas užsakymus gali pateikti šiais būdais:

a) Tiesiogiai el. parduotuvėje macron.lt įsidėję prekes į el. krepšelį ir įvykdžius kitas užsakymo nuorodas.

b) Elektroniniu paštu pardavimai@macron.lt  pateikęs užklausą.

c) Pateikęs užsakymą Macron administracijai telefonu +37062474458

d) Tiesioginio susitikimo metu su Macron administracija.

e) Facebooke esančioje Macron Lietuva paskyroje, pateikus užklausą.

Apmokėjimas ir pristatymas 

11. Pirkėjas už užsakytas prekes iš el. parduotuvės įsipareigoja sumokėti per 3 darbo dienas, arba pagal Pardavėjo išrašytos  išankstinės sąskaitos  nurodytą apmokėjimo laiką ir pagal Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo formą. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą. 

12. Pirkėjas įsidėjęs į prekių krepšelį el. parduotuvėje macron.lt gali už prekes apmokėti keliais būdais:

a) Pavedimu pagal užsakymo metu Pirkėjui atsiųstoje išankstinėje sąskaitoje nurodytais įmonės 4TEAMS LT rekvizitais.

b) Grynaisiais mokant pristatymo metu kurjeriui arba atsiimant pačiam pirkėjui Vilniuje.

13. Kai pirkėjo užsakymas yra patvirtintas pardavėjo, pastarasis įsipareigoja po Pirkėjo apmokėjimo prekes prisatyti per 5-14 d. d. Tačiau, jei užsakymo metu, pardavėjas gauna naują informaciją dėl užsakytų prekių papildymo centriniame sandėlyje, dėl ko prekių pristatymo laikas gali nusitęsti, pardavėjas iškart privalo informuoti pirkėją apie tokią situaciją, ir pirkėjas turi teisę nuspręsti ar lauks prekių su atnaujinta pristatymo data ar informuos apie užsakymo nutraukimą.

Pirkėjo teisės ir pareigos. 

14. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas. 

15. Pirkėjas turi teisę pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba atitinkamai sumažinti prekės kainą

16. Per protingą terminą, Pirkėjas turi teisę reikalauti neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus. Pareikalavus Pirkėjui, grąžinti sumokėtus pinigus;

17. Gauti tikslią ir visapusišką informaciją  apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas.

18. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, kol užsakymas nėra pradėtas vykdyti arba jei dėl pardavėjo kaltės užsakymas vėluojamas pristatyti, išskyrus personalizuojamas prekes.

Pardavėjo teisės ir pareigos 

19. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu. 

Prekių ir pinigų grąžinimas 

20. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos. 

21. Personalizuotos prekės nėra grąžinamos ar keičiamos.

22. Prekės gali būti pakeičiamos tokios pačios vertės kita preke, arba jei ji yra brangesnė turi būti sumokoma priemoka, o jei keičiama prekė pigesnė, skirtumas nėra grąžinamas.

23. Esant pirkėjo užsakymo atšaukimui dėl pardavėjo kaltės ar prekių grąžinimui per 14 kalendorinių dienų, pinigai už grąžintas prekes Pirkėjui grąžinami per 30 kalendorinių dienų nuo grąžintų prekių iš pirkėjo dienos.

Prekių kokybė, garantijos 

24. Jei Pirkėjas įsigijęs prekę Macron el. parduotuvėje, pastebėjo, kad netinka  ar nepatinka prekės modelis (išskyrus personalizuotas prekes) ar prekė yra brokuota, Pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti arba  grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. (plačiau skaitykite punktus 20-23.)

25. Įvykus dydžių neatitikimams, visada prekę pakeisime (Išskyrus personalizuotas prekes).

26. Pardavėjas neatsako už el. parduotuvėje macron.lt nurodytų prekių nuotraukose spalvų atitinkamumą, nes prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo to, kas matoma Pirkėjo kompiuterio monitoriuje, nes kompiuterių monitoriai gali būti nevienodai sukalibruoti.

27. Jei pirkėjas pateikia specialų aprangų užsakymą, kuriam yra reikalinga personalizacija, pardavėjas įsipareigoja atlikti atitinkamą maketą, kuriame būtų pavaizduotas galutinis produktas. Pirmas maketas parengiamas nemokamai, tačiau už kiekvieną naują pataisymą, koregavimą, imamas 5 eur mokestis.

28. Jei pirkėjui yra pateikiamas personalizuotos aprangos maketas, jis turi įdėmiai peržiūrėti, ar viskas yra teisingai nurodyta. Po pirkėjo maketo  patvirtinimo pardavėjas neprisiima atsakomybės už makete galimai paliktas klaidas. Taip pat spaudos spalva gali skirtis nuo to kas matoma monitoriuje, nes kompiuterių monitoriai gali būti nevienodai sukalibruoti.

Dovanos ir prizai 

29. Dovanos, gautos iš pardavėjo konkursų ar renginių rėmimo metu į grynuosius pinigus nėra keičiami

30. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami. 

31. Dovanų kuponą galima išnaudoti, remiantis originaliame Macron dovanų kupone pateiktas sąlygas.

Baigiamosios nuostatos 

32. Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę mūsų puslapyje macron.lt, mes naudojame slapukus, kuriuos bet kada galite atšaukti. Spauskite "sutinku" ir mes užtikrinsime Jūsų sklandų apsipirkimą mūsų el. parduotuvėje. Daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką rasite čia.